החזר מס לגרוש

החזרי מס לגרושים

גרוש המשלם דמי מזונות על פי הסכם מזונות חתום ויכול להוכיח זאת זכאי לקבל נקודת זיכוי ממס וגם החזרי מס גם במקרה ולא ידע על זכאותו. על פי סעיף 40 ב' בחוק פקודת המס יוכל אדם אשר נישא בשנית ועדיין משלם מזונות עבור ילדיו טרם הגיעם לגיל 18, לקבל נקודות זיכוי ו/או החזר מס בגין תשלום מזונות על על ילדיו הבגירים ששולמו בטרם הגיעו לגיל זה. על פי סעיף זה יוכל גם אדם גרוש  המשלם לבן זוגו לשעבר דמי מזונות לקבל נקודת זכאות והחזר מס, אפילו נישא בשנית ואף במצב בו לזוג אין ילדים משותפים. 

בגין איזו תקופה גרוש יכול לבקש החזר מס עבור תשלום מזונות?
ניתן לבקש החזר מס עבור תקופה של 6 שנים אחורה מזמן הבקשה, גם במקרים בהם הופסק התשלום במהלך תקופה זו או שחל שינוי בסטטוס המבקש או האנשים עבורם שולמו המזונות במהלך תקופה זו

כיצד ניתן לממש את זכאותכם להחזר מס לגרושים?
על מנת לתבוע את קבלת נקודות הזיכוי ו/או החזרי המס יש להגיש טופס 106 הניתן מהמעביד והסכם מזונות חתום. במקרה של פרידה יש להגיש טופס 4440 המהווה הצהרת סטטוס. הגשת הבקשה דרך חברה מומחית מבטיחה כי יינתנו כל הזכאויות ונקודות הפטור (למשל, זכאות מוגדלת עבור ילדים מתחת לגיל 6) וכל זכויות הזכאות ימומשו, כמו גם תיאום המס במקרה של זכאויות נוספות להחזרי מס או נקודות זיכוי, וכי הבקשה תוגש במלואה כולל כל הטפסים הרצויים. יועץ מס מסייע אף בתכנון עתידי של מימוש זכאויות משתנות, למשל עקב סטטוס משפחתי משתנה, גיל הילדים, מספר הילדים וכן שינוי בתעסוקה. ייעוץ מעניק אפשרות ללימוד נושא הזכאות ולמידת זכויותינו כמשלמי מיסים. בכל מקרה, עדיף לא להגיש את הבקשה ללא ייעוץ מוקדם מאת יועץ מס.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם