החזר מס שבח

החזר מס שבח

מי זכאי להחזר מס שבח? מכירת זכות במקרקעין: מכירת קרקע, דירת מגורים, מבנה, משרד, מוכר הזכות חייב במס שבח ורוכש הזכות חייב במס רכישה, כקבוע בחוק מיסוי מקרקעין. מס שבח מחושב בעת מכירת דירה, והוא מתייחס לרווח ההון הנוצר בעקבות המכירה. המונח “שבח” נובע מההשבחה שנעשתה בנכס. מס השבח עומד על 25% מתוך השבח נטו […]